UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2012

Última modificació: 03/02/2016 | Font: OCIT

[Impresos]

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa de suport a activitats de difusió científica 
  5. Programa de foment de projectes de transferència de resultats de la investigació
  6. Programa de suport als grups d’investigació d'alt rendiment segons el PPF

1. Programa de foment de projectes d'investigació


Impresos execució:

  • Document PDF*: 12
  • Document RTF: 12


Termini: S’inicia el 30 de gener de 2012 i finalitza el 2 de març de 2012

 

2. Programa de mobilitat del personal investigador

3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

 

4. Programa de suport a activitats de difusió científica

5. Programa de foment de projectes de transferència de resultats d'investigació

Termini: S’inicia el 30 de gener de 2012 i finalitza el 31 de març de 2012

6. Programa de suport als grups d'investigació d'alt rendiment segons el PPF