UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

La informació s'ofereix classificada per centres docents i departaments als quals pertany la persona que actua com a coordinadora del grup.

Així mateix s'ha incorporat un cercador. Opcionalment es pot seleccionar com a camp de cerca el títol de les publicacions científiques del grup (en aquest cas recomanem utilitzar termes anglesos atès que la major part de les publicacions científiques són en aquesta llengua). Aquesta última opció proporciona un major rang de resultats.

Paraula de búsqueda:

buscar també en títols d'articles o llibres


Grups d'investigació

Facultat de Ciències de la Salut


Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Desarrollo y Contextos Educativos
Codi del grup: 054  Acrònim: DEVELOP 

Desenvolupament soci-emocional, menors infractors, reincidència, desenvolupament soci-lingüístic, dificultats del llenguatge, trastorns del desenvolupament, situació educativa

Análisis y Metodología de Encuestas
Codi del grup: 055 
Estadística aplicada, estudis d’opinió, mètodes d’enquesta, donació d’òrgans.

WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables
Codi del grup: 078 
Psicologia de la salut ocupacional, estrés laboral i afrontament, prevenció de riscos psicosocials, organitzacions saludables, psicologia positiva aplicada al treball i les organitzacions, intervencions positives, felicitat i benestar en les organitzacions, resiliència organitzacional, coaching psicològic positiu, lideratge positiu, fortaleses personals, engagement, mindfulness, capital psicològic positiu, jobcrafting, desenrotllament de l'ocupabilitat i emprenedoria.

Desarrollo Cognitivo, Memoria Infantil y Evolucionismo
Codi del grup: 148 
Memòria infantil, desenvolupament cognitiu, psicobiologia del desenvolupament, psicologia evolucionista del desenvolupament.

Innovación Social y Desarrollo Humano / IIDL
Codi del grup: 169  Acrònim: Social Innova 
Psicologia comunitària, serveis socials, innovació social, inclusió social, grups vulnerables, ocupabilitat, inserció sociolaboral, tercer sector, desenvolupament local comunitari, suport social, capital social, desenvolupament humà, cooperació al desenvolupament, intervenció psicosocial emergències, resiliencia, envelliment actiu, gènere i ocupació, rols de gènere, vulnerabilitat social i urbanisme, sistemes d'informació geogràfica aplicats a l'estudi del benestar social, Política social, mètodes participatius relacionats amb les TIP i les TEP (video participatiu, etc.)

Intervención Educativa, Familiar y Social
Codi del grup: 231 
Rebuig entre iguals, parentalitat, desenvolupament personal, sentit vital, cooperació al desenvolupament social, ciutadania

Organizaciones Emocionalmente Inteligentes
Codi del grup: 244 
Avaluació i intervenció en organitzacions, intel·ligència emocional, estrès laboral, rendiment laboral, mindfulness, salut ocupacional, motivació, resiliència, comunicació i benestar, disseny d’aplicacions mòbils.

Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation
Codi del grup: 262  Acrònim: MPAGER 
Emocions, salut, gènere, regulació emocional, psicopatologia, correlats psicofisiològics centrals i perifèrics, personalitat, cicle vital

Dificultades del Aprendizaje
Codi del grup: 276 
TDAH, trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, dificultats de l’aprenentatge, dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques, intervenció psicosocial, assessorament i orientació educativa.

Intervención y evaluación en contextos socioeducativos
Codi del grup: 282 
Disseny i avaluació de programes, psicologia educacional, intervenció socioeducativa, psicología de l'esport.

Trastornos del Neurodesarrollo
Codi del grup: 290  Acrònim: GITRADES 
Intervenció psicoeducativa, alumne amb necessitat específica de suport educatiu, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, dificultats específiques d'aprenentatge, discapacitat intel·lectual, intel·ligència límit.

Género, Salud y Trabajo
Codi del grup: 292  Acrònim: GEST 
Gènere, igualtat, salut psicosocial, emocions, regulació emocional, benestar subjectiu, treball, ocupabilitat, violència de gènere, empoderament, gestió diversitat

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Emociones y Psicofisiología
Codi del grup: 035 

Emocions, psicofisiologia, trastorns cardiovasculars, afecte-cognició, motivació.

Psicopatología, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Emocionales
Codi del grup: 038 
Psicopatologia, avaluació, tractaments psicològics, psicologia clínica, trastorns emocionals, fòbies, telepsicologia, realitat virtual, realitat augmentada, jocs seriosos, usabilitat, disseny emocional, trastorns alimentaris, obesitat

Neurociencia Afectiva
Codi del grup: 089  Acrònim: LabNA 
Neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de la personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies, etc.), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial, model triàrquic de la psicopatia

Procesos de Lenguaje y Habla Humana
Codi del grup: 104 
Comprensió del llenguatge, producció del llenguatge, percepció de la parla, patologies de la parla, relacions anafòriques.

Psicología de la Salud: Prevención y Tratamiento
Codi del grup: 112 
Psicologia de la salut, malalties cròniques, infecció per VIH/Sida, mort i dol, promoció de la salut, salut sexual, teràpia sexual.

Neurogenetics of Human Communication
Codi del grup: 179 
Potencials Evocats (PE), Ressonància Magnètica funcional (RMf), Trastorn Específic del Llenguatge, Dislèxia, Afàsia, Diagnòstic, Rehabilitació, Logopèdia, Bilingüisme, Memòria, Llenguatge Privat i Social, Comunicació Referencial i Sociolingüística, Processos Neurocognitius, Genètica

Personalidad y Psicopatología
Codi del grup: 181  Acrònim: IDAP 
Personalitat, desinhibició, alcohol, genètica de la conducta, psicopatologia

Neuropsicología y Neuroimagen Funcional
Codi del grup: 182 
Ressonància magnètica funcional, neuropsicologia, neurociència cognitiva, malaltia d’Alzheimer, esclerosi múltiple

Neurofarmacología y Genética de la Conducta Motivada
Codi del grup: 206 
Motivació, psicofarmacologia, addicció a drogues, alcohol, sistema nerviós, comportament

Adicció i Neuroplasticitat
Codi del grup: 207  Acrònim: A&N 
Neurociències, drogoaddicció, cerebel, aprenentatge i memòria

Aprendizaje, Memoria y Adicción: Mecanismos Neurobiológicos y Genéticos
Codi del grup: 222 
Cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria

Multidimensional Psychological Approach to Gender and Emotion Regulation
Codi del grup: 262  Acrònim: MPAGER 
Emocions, salut, gènere, regulació emocional, psicopatologia, correlats psicofisiològics centrals i perifèrics, personalitat, cicle vital

Tratamientos Psicológicos Emergentes
Codi del grup: 293  Acrònim: TRAPSIE 
tecnologies emergents per a la salut, innovacions en salut mental, formació en e-Mental health

Unitat Predepartamental d'Infermeria

Enfermería
Codi del grup: 241 

Infermeria, gestió clínica, salut, evidència clínica, innovació educativa, cures pacients crònics, serveis d’integració docent-assistencial, pràctica del docent d’infermeria, difusió de la innovació, ciències de la salut, gestió de la innovació i la tecnologia

Cuidados y Salud
Codi del grup: 284  Acrònim: CYS 
Salut, infermeria, autocures, comunicació, educació física i esport.

La implicación de la enfermería en los cuidados
Codi del grup: 306  Acrònim: IMPLICA 
Infermeria, cures, salut mental, nounats, nutrició, pediatria, persones majors, adults, pal·liatius

Unitat Predepartamental de Medicina

Neurobiotecnología
Codi del grup: 268  Acrònim: NEUROBIOTEC 

Neurociència, biotecnologia, vies de senyalització intracel·lular, models animals malalties del Desenvolupament i malalties neurodegeneratives, comportament

Sistemas Neurales
Codi del grup: 269 
SNC, cocaïna, alcohol, estrès oxidatiu

Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica
Codi del grup: 271 
Contaminants ambientals, estat nutricional, embaràs, infància, exposició materna, efectes retardats de l'exposició prenatal, desenvolupament fetal, desenvolupament infantil, desenvolupament psicomotor, trastorns del neurodesenvolupament, estudis de cohorts, asma, salut respiratòria, malalties infeccioses

Neuroanatomía Funcional
Codi del grup: 278  Acrònim: NEUROFUN 
Neuroendocrinologia, Conductes instintives, Fisiologia de la maternitat, Feromones, Oxitocina, Prolactina, Síndrome de Rett, Autisme, Models animals, Depressió maternal, Amígdala

Genética del cáncer de piel y de la pigmentación humana
Codi del grup: 285  Acrònim: MELANOGEN 
Melanoma, càncer de pell, pigmentació humana, genètica humana.

Malalties Cardiovasculars
Codi del grup: 295  Acrònim: CARDIO 
Malalties cardiovasculars, Fisiopatologia de l’aparell cardiovascular, Pronòstic de malalties cardiovasculars, Terapèutica de malalties cardiovasculars

Grup d'Investigació de Cirurgia Oncològica
Codi del grup: 296  Acrònim: GICO 
Carcinomatosis abdomino-pèlvica, càncer d'ovari avançat, seguretat dels procediments quirúrgics, epidemiologia del càncer d’ovari.

Biología de la memoria y de la emoción
Codi del grup: 307  Acrònim: BIOMyE 
Neuropèptids, GABA, desenvolupament, autisme, anorèxia nerviosa, esquizofrènia, malalties neurodegeneratives, memòria, reconeixement social, neuroanatomia, comportament, consciència, tronc cerebral