UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grups d'investigació

A través d’aquest web es pot accedir a la informació actualitzada sobre l'activitat i producció científica i tecnològica dels grups d’investigació de la Universitat Jaume I.

Podeu sol·licitar més informació o una entrevista, posant-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: ocit@uji.es

La informació s'ofereix classificada per centres docents i departaments als quals pertany la persona que actua com a coordinadora del grup.

Així mateix s'ha incorporat un cercador. Opcionalment es pot seleccionar com a camp de cerca el títol de les publicacions científiques del grup (en aquest cas recomanem utilitzar termes anglesos atès que la major part de les publicacions científiques són en aquesta llengua). Aquesta última opció proporciona un major rang de resultats.

Paraula de búsqueda:

buscar també en títols d'articles o llibres


Grups d'investigació

Facultat de Ciències de la Salut


Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Desenvolupament i Contextos Educatius
Codi del grup: 054  Acrònim: DEVELOP 

Desenvolupament soci-emocional, menors infractors, reincidència, desenvolupament soci-lingüístic, dificultats del llenguatge, trastorns del desenvolupament, situació educativa

Anàlisi i Metodologia d’Enquestes
Codi del grup: 055 
Estadística aplicada, estudis d’opinió, mètodes d’enquesta, donació d’òrgans.

WANT - Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables
Codi del grup: 078 
Psicologia de la salut ocupacional, estrés laboral i afrontament, prevenció de riscos psicosocials, organitzacions saludables, psicologia positiva aplicada al treball i les organitzacions, intervencions positives, felicitat i benestar en les organitzacions, resiliència organitzacional, coaching psicològic positiu, lideratge positiu, fortaleses personals, engagement, mindfulness, capital psicològic positiu, jobcrafting, desenrotllament de l'ocupabilitat i emprenedoria.

Desenvolupament Cognitiu, Memòria Infantil i Evolucionisme
Codi del grup: 148 
Memòria infantil, desenvolupament cognitiu, psicobiologia del desenvolupament, psicologia evolucionista del desenvolupament.

Innovació Social i Desenvolupament Humà / IIDL
Codi del grup: 169  Acrònim: Social Innova 
Psicologia comunitària, serveis socials, innovació social, inclusió social, grups vulnerables, ocupabilitat, inserció sociolaboral, tercer sector, desenvolupament local comunitari, suport social, capital social, desenvolupament humà, cooperació al desenvolupament, intervenció psicosocial emergències, resiliencia, envelliment actiu, gènere i ocupació, rols de gènere, vulnerabilitat social i urbanisme, sistemes d'informació geogràfica aplicats a l'estudi del benestar social, Política social, mètodes participatius relacionats amb les TIP i les TEP (video participatiu, etc.)

Intervenció Educativa, Familiar i Social
Codi del grup: 231 
Rebuig entre iguals, parentalitat, desenvolupament personal, sentit vital, cooperació al desenvolupament social, ciutadania

Organitzacions Emocionalment Intel·ligents
Codi del grup: 244 
Avaluació i intervenció en organitzacions, intel·ligència emocional, estrès laboral, rendiment laboral, mindfulness, salut ocupacional, motivació, resiliència, comunicació i benestar, disseny d’aplicacions mòbils.

Gènere i Regulació Emocional des d’una Perspectiva Psicològica Multidimensional
Codi del grup: 262  Acrònim: MPAGER 
Emocions, salut, gènere, regulació emocional, psicopatologia, correlats psicofisiològics centrals i perifèrics, personalitat, cicle vital

Dificultats de l’Aprenentatge
Codi del grup: 276 
TDAH, trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, dificultats de l’aprenentatge, dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques, intervenció psicosocial, assessorament i orientació educativa.

Intervenció i Avaluació en Contextos Socioeducatius
Codi del grup: 282 
Disseny i avaluació de programes, psicologia educacional, intervenció socioeducativa, psicología de l'esport.

Trastorns del Neurodesenvolupament
Codi del grup: 290  Acrònim: GITRADES 
Intervenció psicoeducativa, alumne amb necessitat específica de suport educatiu, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, dificultats específiques d'aprenentatge, discapacitat intel·lectual, intel·ligència límit.

Gènere, Salut i Treball
Codi del grup: 292  Acrònim: GEST 
Gènere, Salut Laboral, Benestar Laboral, Inclusió, Equitat, Igualtat

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Emocions i Psicofisiologia
Codi del grup: 035 

Emocions, psicofisiologia, trastorns cardiovasculars, afecte-cognició, motivació.

Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals. Labpsitec, Laboratori de Psicologia i Tecnologia
Codi del grup: 038  Acrònim: LABPSITEC 
eSalut, telepsicologia, psicologia i tecnologia, TIC, psicopatologia, avaluació, tractaments psicològics, psicologia clínica, trastorns emocionals, fòbies, realitat virtual, realitat augmentada, jocs seriosos, usabilitat, disseny emocional, trastorns alimentaris, obesitat, dolor crònic

Neurociència Afectiva
Codi del grup: 089  Acrònim: LabNA 
Neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de la personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies, etc.), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial, model triàrquic de la psicopatia

Processos de Llenguatge. Gènere i Ciència
Codi del grup: 104 
Processos de llenguatge, percepció de la parla, veu, malaltia d'Alzheimer, gènere, dona, producció científica

Psicologia de la Salut: Prevenció i Tractament
Codi del grup: 112 
Psicologia de la salut, malalties cròniques, infecció per VIH/Sida, mort i dol, promoció de la salut, salut sexual, teràpia sexual.

Neurogenètica de la Comunicació Humana
Codi del grup: 179 
Potencials Evocats (PE), Ressonància Magnètica funcional (RMf), Trastorn Específic del Llenguatge, Dislèxia, Afàsia, Diagnòstic, Rehabilitació, Logopèdia, Bilingüisme, Memòria, Llenguatge Privat i Social, Comunicació Referencial i Sociolingüística, Processos Neurocognitius, Genètica

Personalitat i Psicopatologia
Codi del grup: 181  Acrònim: IDAP 
Personalitat, desinhibició, alcohol, genètica de la conducta, psicopatologia

Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional
Codi del grup: 182  Acrònim: NFN 
Ressonància magnètica funcional, recompensa, malalties neurodegeneratives, personalitat, bilingüisme, processament musical

Neurofarmalogia de la Conducta Motivada
Codi del grup: 206  Acrònim: NEUROMOTIV 
Dopamina, Accumbens, Motivació, Esforç, Exercici, Depressió, Anergia, Addicció, Rosegadors

Adicció i Neuroplasticitat
Codi del grup: 207  Acrònim: A&N 
Neurociències, drogoaddicció, cerebel, aprenentatge i memòria

Addicció, Memòria i Aprenentatge
Codi del grup: 222  Acrònim: AMEAP 
Cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria

Gènere i Regulació Emocional des d’una Perspectiva Psicològica Multidimensional
Codi del grup: 262  Acrònim: MPAGER 
Emocions, salut, gènere, regulació emocional, psicopatologia, correlats psicofisiològics centrals i perifèrics, personalitat, cicle vital

Tractaments Psicològics Emergents
Codi del grup: 293  Acrònim: TRAPSIE 
tecnologies emergents per a la salut, innovacions en salut mental, formació en e-Mental health

Unitat Predepartamental d'Infermeria

Grup d’Investigació en Infermeria
Codi del grup: 241  Acrònim: GIENF 

Infermeria, ciències de la salut, cures pacients crònics, gestió clínica, evidència clínica, innovació educativa, gestió de la innovació i la tecnologia

Cures i Salut
Codi del grup: 284  Acrònim: CYS 
Salut, infermeria, autocures, comunicació, educació física i esport.

La Implicació de la Infermeria en les Cures
Codi del grup: 306  Acrònim: IMPLICA 
Infermeria, cures, salut mental, nounats, nutrició, pediatria, persones majors, adults, pal·liatius

Unitat Predepartamental de Medicina

Neurobiotecnologia
Codi del grup: 268  Acrònim: NEUROBIOTEC 

Neurociència, biotecnologia, vies de senyalització intracel·lular, models animals malalties del Desenvolupament i malalties neurodegeneratives, comportament

Sistemes Neurals
Codi del grup: 269 
SNC, cocaïna, alcohol, estrès oxidatiu

Epidemiologia Perinatal, Salut Ambiental i Investigació Clínica
Codi del grup: 271 
Contaminants ambientals, estat nutricional, embaràs, infància, exposició materna, efectes retardats de l'exposició prenatal, desenvolupament fetal, desenvolupament infantil, desenvolupament psicomotor, trastorns del neurodesenvolupament, estudis de cohorts, asma, salut respiratòria, malalties infeccioses

Laboratori de Neuronatomia Funcional
Codi del grup: 278  Acrònim: NeuroFun 
Neuroendocrinologia, Conductes instintives, Fisiologia de la maternitat, Feromones, Oxitocina, Prolactina, Síndrome de Rett, Autisme, Models animals, Depressió maternal, Amígdala

Genètica del Càncer de Pell i de la Pigmentació Humana
Codi del grup: 285  Acrònim: MELANOGEN 
Melanoma, càncer de pell, pigmentació humana, genètica humana.

Malalties Cardiovasculars
Codi del grup: 295  Acrònim: CARDIO 
Malalties cardiovasculars, Fisiopatologia de l’aparell cardiovascular, Pronòstic de malalties cardiovasculars, Terapèutica de malalties cardiovasculars

Grup d'Investigació de Cirurgia Oncològica
Codi del grup: 296  Acrònim: GICO 
Carcinomatosis abdomino-pèlvica, càncer d'ovari avançat, seguretat dels procediments quirúrgics, epidemiologia del càncer d’ovari.

Biologia de la Memòria i l’Emoció
Codi del grup: 307  Acrònim: BIOMyE 
Neuropèptids, GABA, desenvolupament, autisme, anorèxia nerviosa, esquizofrènia, malalties neurodegeneratives, memòria, reconeixement social, neuroanatomia, comportament, consciència, tronc cerebral

Microbiologia dels patògens oportunistes y el seu impacte en salut humana
Codi del grup: 311  Acrònim: MicroBIO 
microbiologia, patògens, oportunistes, fongos, bactèries, infeccions, Galleria, virulència, antimicrobians

Grup de recerca sobre la Infància y l'adolescència
Codi del grup: 315  Acrònim: INTEGRA 
trastorn mental, infància, adolescència, trastorns alimentaris, psicosi, autisme, trauma