investigacio detall investigacio

IA3 - Grup de recerca en intel·ligència artificial aplicada i anàlisi de dades

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup de recerca en intel·ligència artificial aplicada i anàlisi de dades (IA3) té com a línies principals de recerca el desenvolupament de noves tècniques d'intel·ligència artificial i d'anàlisi de dades per aplicar-les en diferents àmbits. Els camps d'aplicació principals són variats, incloent per exemple el desenvolupament de nous mètodes per obtenir la posició d'un usuari o dispositiu en entorns interiors, el desenvolupament de tècniques per monitoritzar l'activitat humana mitjançant l'ús no invasiu de sensors i dispositius intel·ligents, la implementació de videojocs com a reptes per provar noves tècniques d'intel·ligència artificial, el desenvolupament d'aquests mètodes mitjançant tot tipus d'estratègies com a basades en aprenentatge automàtic o en algorismes evolutius, l'anàlisi i la modelització de tot tipus de dades o l'estudi de relacions entre l'aprenentatge automàtic, els models biològics i la modelització matemàtica.