investigacio detall investigacio

LABORCLIMA - Nous reptes sociolaborals vinculats a l'emergència climàtica

foto grupo

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

L'escalfament global presenta nous reptes també en matèria sociolaboral. La pujada de temperatures que s'està experimentant en l’àmbit mundial i, en particular, en les regions mediterrànies —un 20 % superior a la resta del món—, obliga a realitzar adaptacions en les condicions de treball i de prevenció de riscos laborals, per a prevenir danys per a la salut dels treballadors i, al seu torn, preservar la productivitat i l'ocupació. Tant l'OIT com les instàncies comunitàries estan demanant als països que actuen davant aquesta realitat. En l'àmbit espanyol, partint dels articles 1 i 7 CE, que obliguen a perseguir la justícia social a través d'un model laboral centrat en les persones treballadores, l'Estratègia de Transició Justa, de 22 de febrer de 2019, integrant del Marc Estratègic d'Energia i Clima, tracta de maximitzar les oportunitats d'ocupació de la transició cap a un model de desenvolupament baix en carboni. Aquesta estratègia inclou algunes actuacions, de vegades molt abstractes i, en qualsevol cas, no esgota les necessàries per a fer front als reptes del canvi climàtic i preparar la imprescindible transició ecològica. Així mateix, cal donar respostes al problema dels immigrants o refugiats climàtics, per als quals els ordenaments jurídics actuals no ofereixen solucions. L'estudi i formulació de respostes adequades davant d'aquests reptes plantejats per l'escalfament global, així com les vies oportunes a través de les quals es pot canalitzar la necessària transició eco, són els eixos d'estudi d'aquest grup.