investigacio detall investigacio

OBCOP - Observatori de Continguts i Plataformes Mediàtiques

Coordinació:

Dep. de Ciències de la Comunicació

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

El grup d’investigació OBCOP s’ocupa de l’estudi i observació de les plataformes digitals (TDT, Over The Top, streaming) de les indústries culturals i de l’entreteniment (musicals, audiovisuals, videojocs, informatives) públiques i privades, així com les noves plataformes tecnològiques (Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft), des d’una doble perspectiva. Per una banda, considerant la seua estructura a través de l’estudi, principalment, dels moviments empresarials, els models de negoci i les interrelacions amb altres agents (polítics, tecnològics, econòmics i socials). Per altra banda, s’observen els continguts que aquestes plataformes produeixen i/o distribueixen, així com la seua relació amb les audiències i les fórmules d’interacció i mesurament. El principal objectiu d’OBCOP és observar la configuració, comportament i continguts de les plataformes digitals en relació amb la societat a la qual es dirigeixen i amb què interactuen, donant especial atenció a la vinculació amb la diversitat cultural i la igualtat de gènere, la vinculació amb la responsabilitat social i els efectes sobre els mercats locals.