investigacio detall investigacio

BIOMyE - Biologia de la Memòria i l’Emoció

foto grupo

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

El grup ha vingut treballant en les funcions neuronals d’un centre localitzat en el tronc cerebral, el nucli incertus, i el seu sistema de senyalització compost pel neuropèptid Relaxin-3 i el seu receptor RXFP3. El nucli, que se situa en la línia mitjana de terra del quart ventricle en el nivell del pont presenta un ampli sistema de projeccions sobre àrees telencefàliques i diencefàliques relacionades amb funcions de memòria i funcions emocionals com el nucli supramamilar, el septe medial, l’escorça cerebral, l’hipocamp i l’amígdala. Les dades de comportament han corroborat, efectivament, la hipòtesi d’un paper modulador del sistema nucli incertus-Relaxin-3- RXFP3 sobre alguns aspectes de la conducta emocional. Les investigacions recents del grup indiquen que aquestes funcions es realitzarien a través de la fosforilació de molècules de senyalització com ERK i resultarien en la modulació de conductes com el reconeixement social, memòria espacial i extinció del condicionament pavlovià. En l’àmbit fisiològic, l’activitat del nucli incertus indueix un increment de la banda theta en l’espectre de potències de les oscil·lacions sincròniques en l’hipocamp, aquest increment es realitzaria a través de l’activació de la regió septal. L’increment d’aquesta oscil·lació està implicat en el nivell de consciència (arousal), de fet, l’activació del nucli indueix un augment de la conducta exploratòria, vigilància i activitat locomotora. Sobre aquestes bases els nostres projectes estan encaminats a explorar els mecanismes concrets pels quals el nucli incertus i el seu sistema de senyalització de Relaxin-3/RXFP3 afecten el reconeixement social, la memòria i l’emoció. El coneixement sobre aquesta participació pot obrir noves vies que permeten conèixer l’etiologia d’algunes patologies neurològiques i mentals associades a dèficits de la memòria i la conducta social i obrir noves possibilitats per al seu tractament.