UJI

Q-HEART - Quality of Life and Sustainable Development from Music and the Arts


Coordinació:
card Ana Mercedes Vernia Carrasco

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 4

Pàgina web

Aquest grup interdisciplinari dirigeix la seua recerca a la qualitat de vida i millora de l’educació, des de les arts, la cultura, la música i les històries de vida, entenent que hi ha una forta connexió entre el gran ventall de possibilitats que inclou el paraigua cultural d’un entorn determinat. Entenem la sostenibilitat des d’una perspectiva holística.