investigacio detall investigacio

Q-HEART - Qualitat de Vida i Desenvolupament Sostenible des de la Música i les Arts

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Aquest grup interdisciplinari dirigeix la seua recerca a la qualitat de vida i millora de l’educació, des de les arts, la cultura, la música i les històries de vida, entenent que hi ha una forta connexió entre el gran ventall de possibilitats que inclou el paraigua cultural d’un entorn determinat. Entenem la sostenibilitat des d’una perspectiva holística.