investigacio detall investigacio

EPiCS - Educació, Patrimoni i Investigació en Ciències Socials

Coordinació:

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

El grup EpiCS ha estat treballant durant els darrers anys en uns àmbits d’investigació, formació i transferència de coneixements que tenen com a eix vertebrador l’educació patrimonial. El personal investigador i col·laborador del grup està convençut del paper transcendental que pot tindre l’ús del patrimoni cultural en els processos d’ensenyament i aprenentatge de la població, ja siga en àmbits formals com informals, per tal d’aconseguir una ciutadania del futur més crítica i creativa. La nostra investigació està centrada a identificar les percepcions que tenen els i les mestres (en actiu o en formació) i l’alumnat sobre el patrimoni i el seu ús educatiu. Es tracta d’una investigació aplicada i pròxima que té la seua principal raó de ser en la immediata transferència de coneixements a la població directament afectada. En conseqüència, es proposen i elaboren solucions i intervencions creatives que doten els recursos i espais patrimonials locals d’un alt valor educatiu. El grup ha elaborat guies de recursos didàctics i quaderns de camp per a escolars, ha fet propostes de dinamització i posada en valor d’elements patrimonials, ha posat en marxa l’edició d’una col·lecció de recursos audiovisuals protagonitzada per béns culturals, i col·labora amb ajuntaments, museus i càtedres universitàries en la difusió més àmplia possible del patrimoni cultural valencià i la seua interactuació amb el món educatiu.