Grup de Semiconductors Avançats

GAS

Semiconductors, fotovoltaics, LEDs, Làsers, Punts Quàntics, Perovskites, Caracterització, Modelat, Propietats de Transport, Propietats òptiques, Física Química

Codi del grup: 297

Pàgina web: http://www.inam.uji.es/research-division-f4

Coordinació
Mora Seró, Iván
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Física
Personal investigador Dedicació al grup
Suárez Álvarez, Isaac 100 %
Yoon, Seogjoon 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Alberola Borràs, Jaume Adrià 50 %
Clasen Hames, Bruno 100 %
Hassanabadi, Ehsan 100 %
Ngo, Thi Tuyen 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Vallés Pelarda, Marta 100 %
Pitarch Tena, Didac 100 %
Personal col·laborador de altres institucions Institució Dedicació al grup
Ferreira Vitoreti, Ana Beatriz Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Lalley (Brasil) 100 %

Línies d'investigació

 • Materials semiconductors
  • Capes primes
  • Semiconductors 2D, 1D, 0D
  • Perovskites i semiconductors híbrids
  • Semiconductors orgànics
  • Punts quàntics col·loïdals
 • Creixement de capes primes y semiconductors nanostructurats
 • Caracterització òptica, elèctrica i estructural
 • Sistemes fotovoltaics
 • Sistemes emissors de llums (LEDs, làser, amplificadors òptics)
 • Fotodetectors
 • Sensors
 • Moduladors
 • Modelització
  • Dispositius optoelectrònics
  • Mètodes de Química Quàntica

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Suport tècnic per al desenvolupament de dispositius fotovoltaics
 • Suport tècnic per al desenvolupament de dispositius emissors de llum
 • Suport tècnic per a la preparació de capes primes y materials nanostructurats

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16