investigacio detall investigacio

GAS - Grup de Semiconductors Avançats

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Física

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Els materials semiconductors es troben en la base d’un desenvolupament tecnològic sense precedents experimentat per la humanitat des de la segona meitat del segle XX. El desenvolupament d’aquests materials ha permès la producció de múltiples dispositius optoelectrònics, transistors, led, làser, cèl·lules solars..., que ha canviat dràsticament la nostra interacció amb el món. En els últims anys, els nous i avançats desenvolupaments tecnològics han permès preparar i manipular, en condicions controlades, materials en la nanoescala, on s’observen noves i fascinants propietats, derivades del confinament quàntic, i també materials híbrids que exhibeixen propietats tant de mons orgànics com inorgànics. Els semiconductors híbrids de perovskita orgànica-inorgànica o els punts quàntics semiconductors (confinament quàntic en 3D), o varetes o filferros quàntics (confinament quàntic en 2D), ofereixen un enorme potencial per al desenvolupament d’una nova generació de dispositius optoelectrònics amb propietats millorades. A més, les possibilitats d’adaptació de noves funcionalitats i aplicacions es multipliquen quan es combinen diferents famílies de materials i es creen noves interaccions sinèrgiques. La nostra divisió d’investigació centra la seua investigació en el desenvolupament de materials híbrids i nanoestructurats avançats, com perovskites d’halogenurs i punts quàntics col·loidals, amb la finalitat d’aprofitar les seues propietats en dispositius optoelectrònics, centrant-se especialment en: la síntesi dels materials, la preparació de dispositius fotovoltaics i leds, però també per a amplificadors de llum i làsers, l’estudi de nous materials semiconductors o configuracions nanoestructurades, l’estructura sistemàtica, elèctrica i òptica caracterització dels dispositius de materials, el modelatge final dels principis de treball del dispositiu que identifiquen els diferents processos físics responsables del rendiment final, revelant els processos limitants amb la finalitat de centrar l’esforç d’optimització.