UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grup de Semiconductors Avançats

GAS

Semiconductors, fotovoltaics, LEDs, Làsers, Punts Quàntics, Perovskites, Caracterització, Modelat, Propietats de Transport, Propietats òptiques, Física Química

Codi del grup: 297

Pàgina web: http://www.inam.uji.es/

Coordinació
Mora Seró, Iván
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Física
Personal investigador Dedicació al grup
Gualdrón Reyes, Andrés Fabián 100 %
Rodríguez Romero, Jesús 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Alberola Borràs, Jaume Adrià 50 %
Clasen Hames, Bruno 100 %
Hassanabadi, Ehsan 100 %
Ngo, Thi Tuyen 100 %
Serafini, Patricio 100 %
Vallés Pelarda, Marta 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Macias Pinilla, David Francisco 100 %
Kunnummal Mangott, Muhammed Salim 100 %

Línies d'investigació

 • Materials semiconductors
  • Capes primes
  • Semiconductors 2D, 1D, 0D
  • Perovskites i semiconductors híbrids
  • Semiconductors orgànics
  • Punts quàntics col·loïdals
 • Creixement de capes primes y semiconductors nanostructurats
 • Caracterització òptica, elèctrica i estructural
 • Sistemes fotovoltaics
 • Sistemes emissors de llums (LEDs, làser, amplificadors òptics)
 • Fotodetectors
 • Sensors
 • Moduladors
 • Modelització
  • Dispositius optoelectrònics
  • Mètodes de Química Quàntica

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Suport tècnic per al desenvolupament de dispositius fotovoltaics
 • Suport tècnic per al desenvolupament de dispositius emissors de llum
 • Suport tècnic per a la preparació de capes primes y materials nanostructurats

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)