investigacio detall investigacio

GICO - Grup d'Investigació de Cirurgia Oncològica

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació: