UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Género, Salud y Trabajo

GEST

Gènere, igualtat, salut psicosocial, emocions, regulació emocional, benestar subjectiu, treball, ocupabilitat, violència de gènere, empoderament, gestió diversitat

Codi del grup: 292

Coordinació
Cifre Gallego, Eva
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Cardona Segura, Ana Sofia 100 %
Machín Rincón, Laritza Margaret 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Beas Collado, María Isabel 100 %
Domínguez Castillo, María del Pilar 100 %

Línies d'investigació

 • Identitat de gènere des d'un apropament multifactorial:
  • Estereotips, trets i rols de gènere
  • Actituds cap a la igualtat i equitat
  • Multidiscriminació i col·lectius en riscos d'exclusió social
 • Impacte del gènere en la salut:
  • Ocupabilitat
  • Dones directives
  • Riscos psicosocials en el treball
  • Violència de gènere
  • Emocions i regulació emocional
  • Conciliació de la vida personal i laboral
 • Intervenció psicosocial des de la perspectiva de gènere:
  • Prevenció i educació en gènere i salut
  • Empoderament femení i noves masculinitats
  • Gestió de la diversitat de gènere

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Disseny i implantació de programes sensibles al gènere de millora de la salut psicosocial en el treball. Plans d'Igualtat, conciliació de la vida personal i laboral, formació en gènere i salut laboral. Prevenció i educació en gènere i salut. Apoderament femení i noves masculinitats. Gestió de la diversitat de gènere
 • Avaluació i implantació de millores organitzacionals i institucionals per a la potenciació de l'ocupabilitat

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)