investigacio detall investigacio

COM-CIENCIA - Comunicació i Cultura Científica

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Ciències de la Comunicació

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Des de Comunicació i Cultura Científica es venen impulsant des de fa una dècada projectes d'investigació en l'àmbit de la comunicació de la ciència, i especialment en relació als problemes de representació visual i fiabilitat del coneixement científic, els resultats del qual han sigut publicats lloc a més d'una vintena d'articles científics en revistes nacionals i internacionals. Ens ocupem principalment de determinar les característiques de les imatges científiques i el seu paper històric en la generació i distribució del coneixement, així com d'establir les estratègies apropiades per a la correcta distinció del coneixement científic enfront del discurs pseudocientífic, així com també a la promoció del coneixement rigorós en Ciències Humanes i Socials. En el nostre treball de recerca més recent analitzem les característiques i efectes de la manipulació d'imatges científiques i les estratègies de detecció de falsificacions, en un projecte de col·laboració interdisciplinària l'objectiu de la qual és desenvolupar estratègies de detecció automatitzada de falsificacions utilitzant tècniques d'Intel·ligència Artificial que milloren els algorismes de detecció existents, proporcionant ferramentes d'anàlisis forense que resulten útils a la comunitat investigadora per a minimitzar els devastadors efectes que el frau científic està provocant en el sistema de generació del coneixement contemporani. Més enllà de les activitats d'investigació, des de Comunicació i Cultura Científica es ve desenvolupant continguts i cursos de divulgació científica des de fa més de 15 anys i promovent la transferència del coneixement que es genera en les institucions acadèmiques i d'investigació.