UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Trastornos del Neurodesarrollo

GITRADES

Intervenció psicoeducativa, alumne amb necessitat específica de suport educatiu, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, dificultats específiques d'aprenentatge, discapacitat intel·lectual, intel·ligència límit.

Codi del grup: 290

Coordinació
García Castellar, Rosa
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Personal investigador Dedicació al grup
Borreguero Sancho, Patricia Montserrat 100 %

Línies d'investigació

  • Avaluació del perfil psico-social del xiquet amb necessitat específica de suport educatiu (NEAE)
  • Intervenció multidisciplinar en xiquets amb necessitat específica de suport psicoeducatiu
  • Noves tendències d'avaluació en la intel·ligència límit, el trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat i les dificultats específiques d'aprenentatge
  • Mesures psicoeducatives d'atenció inclusiva

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Servei d’assistència psicològica infantil (SAPI) orientat a xiquets amb especial vulnerabilitat i a les seues famílies
  • Comunicació i assessorament a associacions de pares de xiquets amb NEAE (e.g., APAHADCAS, Associació i fundació Síndrome de Down...)
  • Coordinació amb els serveis psicopedagògics escolars, departaments d’orientació, gabinets psicològics privats i autoritzats així com centres específics d’atenció a xiquets vulnerables
  • Assessorament i orientació família-escola d’alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (NEAE)
  • Col·laboració amb informes diferencials de diagnòstic i tractament amb xiquets amb trastorns generalitzats del desenvolupament per a la Conselleria de Sanitat Valenciana
  • Cursos de formació del professorat

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)