investigacio detall investigacio

RAVE - Investigació en Educació en Arts Visuals

Coordinació:

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

El grup d'Investigació en Arts Visuals i Educació es desenvolupa en tres grans àrees que se situen, d'una banda, en el camp de l'ensenyament i l'aprenentatge de les arts visuals a través de metodologies basades en les arts. En la formació permanent de professionals i assessorament pedagògic a institucions. I per un altre, se centra en la investigació i la creació artística dins de contextos educatius. El nostre equip està compost per investigadores expertes en educació artística i intervenció social, que col·laboren estretament amb institucions educatives i artístiques, així com amb entitats culturals i centres d'art. Aquests àmbits estan interrelacionats, ja que constitueixen entorns d'aprenentatge en els quals les arts exerceixen un paper crucial en el desenvolupament cognitiu, facilitant la comunicació, fomentant el desenvolupament de la creativitat promovent la creació visual. A més, al llarg dels anys, el grup ha dut a terme una varietat de projectes d'investigació, finançats mitjançant convocatòries competitives de diversos organismes estatals i autonòmics.