UJI
  • UJI
  • Universitat Jaume I

LAP - Law and Procedure


Coordinació:
card María Ángeles Pérez Cebadera

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: