investigacio detall investigacio

LAP - Llei i Procediment

Coordinació:

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: