investigacio detall investigacio

Disseny Assistit per Ordinador

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació: