investigacio detall investigacio

FYS - Fotoquímica i Sensors

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

En el grup de Fotoquímica i Sensors desenvolupem materials orgànics amb diverses aplicacions biomèdiques, tant diagnòstiques com terapèutiques. Els materials que s’estudien poden ser de naturalesa molecular, polimèrica o híbrids que combinen molècules orgàniques amb espècies inorgàniques. Tots els sistemes estudiats interaccionen amb la llum de manera que, o bé produeixen fluorescència, o bé generen espècies reactives d’oxigen. En el primer cas (primera línia de recerca), la fluorescència és aprofitada per al desenvolupament d’aplicacions diagnòstiques. Per exemple, s’han creat sensors fluorescents per a mesurar la concentració d’òxid nítric intracel·lular, i es pretén correlacionar la concentració d’aquesta espècie amb patologies associades a processos inflamatoris, càncer, etc. Igualment, algunes molècules són capaces de marcar selectivament algun orgànul cel·lular (lisosomes, mitocondri). En el segon cas (segona línia de recerca) s’estudia com diversos sistemes són capaços d’absorbir llum i gràcies a això generar espècies oxidants que poden servir per a destruir cèl·lules cancerígenes o agents microbians (bacteris, fongs, virus). Per exemple, s’han creat polímers amb fotosensibilitzadors inclosos, que són capaços d’eliminar bacteris patògens com Staphyloccocus aureus i Pseudomonas aeruginosa amb elevada eficiència. Aquesta investigació està donant lloc al desenvolupament de diversos materials bactericides amb els quals en un futur podrien dissenyar objectes que impedisquen la propagació d’infeccions.