UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Fotoquímica y Sensores para Aplicaciones Ambientales y Biomédicas

Fotoquímica, fluorescència, sensors, química supramolecular, fotoiniciadors de polimerització, oxidacions amb oxigen singlet, polímers porosos, fotodegradació de contaminants, teràpia fotodinàmica del càncer, visualització intracel·lular.

Codi del grup: 266

Pàgina web: http://photochemistry.uji.es

Coordinació
Galindo Honrubia, Francisco
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Arnau del Valle, Carla 100 %
Muñoz Resta, Ignacio 100 %
Personal col·laborador de altres institucions Institució Dedicació al grup
Apostolova Atanasovska, Nadezda Unidad Mixta de investigación en Biomedicina y Farmacología FISABIO-Hospital Dr Peset-UV-UJI 100 %

Línies d'investigació

 • Sensors fluorescents:
  • Disseny i síntesi de noves molècules fluorescents per a la detecció d’espècies químiques d’interès biològic i/o mediambiental (òxid nítric, pH, citrat, nitrit)
  • Integració de sensors colorimètrics i fluorescents en matrius polimèriques (sensors suportats).
  • Sondes fluorescents i colorimètriques per a la caracterització de materials.
 • Fotoquímica:
  • Estudi de transposicions fotoquímiques.
  • Estudi de reaccions de transferència electrònica fotoinduïda.
 • Fotocatàlisis:
  • Fotodegradació de contaminants aquosos per mitjà de llum solar i sensibilitzadors suportats.
  • Disseny, preparació i estudi de fotocatalitzadors suportats per a reaccions d’oxidació (oxigen singlet o transferència electrònica).
 • Caracterització de materials:
  • Mesurament de propietats luminiscents de diversos materials (polímers orgànics, sòlids inorgànics, organogels, etc.) per mitjà d’espectroscòpia de fluorescència.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Desenvolupament de sensors per a la detecció d’espècies químiques d’interès biològic i/o mediambiental.
 • Desenvolupament de sondes per a la caracterització de materials: anàlisis per fluorescència i per UV-vis, anàlisis per RMN.
 • Caracterització de materials per mitjà d’espectroscòpia de fluorescència.
 • Desenvolupament i millora de processos en química fina utilitzant tecnologies netes. Descontaminació fotoquímica d’aigües residuals (llum solar).

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)