UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Gènere i Regulació Emocional des d’una Perspectiva Psicològica Multidimensional

MPAGER

Emocions, salut, gènere, regulació emocional, psicopatologia, correlats psicofisiològics centrals i perifèrics, personalitat, cicle vital

Codi del grup: 262

Coordinació
Pastor Verchili, María del Carmen
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Personal investigador Dedicació al grup
Escrig Ayuso, Miguel Angel 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Fuentes Sánchez, Nieves 100 %
Prantner, Sabine 100 %

Línies d'investigació

  • Mecanismes psicofisiològics, cognitius i conductuals implicats en la anticipació, percepció i imaginació d’estímuls emocionals (imatges, cares, música, sons, paraules, scripts)
  • Correlats electrofisiològics (ERP, tDCS) i autonòmics (HRV, EDA) de la resposta emocional i dels processos regulatoris
  • Reflexos defensius en poblacions normal i clínica/subclínica: modulació del reflex de sobresalt, resposta cardíaca de defensa (CDR)
  • Diferències individuals en l'activació, expressió i control de les emocions (cicle vital, gènere, trets de personalitat)
  • Desregulació emocional i psicopatologia (trastorns de la conducta alimentària, fibromiàlgia, dolor crònic, trastorn límit de la personalitat, addiccions)
  • Pràctica esportiva, regulació emocional i benestar físic i psicològic

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Disseny i implementació de paradigmes experimentals per a l'estudi dels sistemes motivacionals cerebrals implicats en les respostes emocionals i en els processos de regulació emocional
  • Estratègies terapèutiques eficaces per reduir els estats emocionals negatius i la reactivitat fisiològica associada a diferents trastorns, en poblacions clíniques i subclíniques

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)