investigacio detall investigacio

MPAGER - Gènere i Regulació Emocional des d’una Perspectiva Psicològica Multidimensional

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: