UJI

IO-LAB - Sistema de Relaciones Laborales, Género e Igualdad


Coordinació:
card María Amparo Garrigues Giménez

Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat

Nombre de doctors: 1