investigacio detall investigacio

IO-LAB - Sistema de Relacions Laborals, Gènere i Igualtat

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: