investigacio detall investigacio

GEOTEC - Grup d’Investigació en Tecnologies Geoespacials

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup de recerca GEOTEC està format per personal investigador del camp de la Informàtica, Matemàtica Computacional i de la Ciència de la Informació Geogràfica. La nostra investigació i competències tècniques es basen en les tecnologies geoespacials, l'enginyeria web i mòbil. Ens desafiem contínuament per adoptar un enfocament multidisciplinari i transversal per aplicar el nostre coneixement a qüestions socials i ambientals urgents, com ara la mobilitat, el transport, el medi ambient, la salut i l'educació.