UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Ingeniería de Materiales

Materials avançats, recobriments metàl·lics, nanopartícules ceràmiques, polímers, projecció tèrmica, corrosió, oxidació, desgast, fractura.

Codi del grup: 247

Coordinació
Habib Ameen, Kudama
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
Personal investigador Dedicació al grup
Cervera González, Iván 100 %
Heredia Álvaro, José Antonio 40 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Hueso Vallés, Laura 100 %
Leal Cano, David 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Martin Branchadell, Clemente 100 %

Línies d'investigació

 • Desenvolupament de materials per a altes temperatures
 • Desenvolupament de recobriments a partir de pols metàl·liques i nanopartícules ceràmiques
 • Desenvolupament de materials resistents al fregament i al desgast
 • Desenvolupament de materials polimèrics amb propietats d’alta barrera
 • Corrosió a altes temperatures
 • Caracterització tèrmica i mecànica de mescles de polímers
 • Desenvolupament de recobriments orgànics i inorgànics resistents a la corrosió electroquímica

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Selecció de materials
 • Anàlisi de fallades de materials en servei (desgast, fatiga, fallada per corrosió...)
 • Aplicació de la mecànica de la fractura de materials
 • Aplicació i caracterització de recobriments d’altes prestacions (resistència a alta temperatura, a ambients corrosius, a desgast, etc.)
  • Projecció tèrmica per oxifuel de recobriments
  • Tractaments tèrmics de millora del recobriment
 • Aplicació i caracterització d’acabats industrials:
  • Desenvolupament de recobriments resistents a la corrosió electroquímica
  • Avaluació de propietats de recobriments orgànics i inorgànics
 • Aplicació i caracterització de mescles polimèriques d’alta barrera per al seu ús en la indústria de l’envasament

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)