investigacio detall investigacio

PIB - Bioquímica i immunitat vegetal

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

Nombre de doctors: 9

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Al llarg de l’evolució, les plantes han desenvolupat estratègies defensives per a sobreviure als depredadors. Aquelles plantes que han estat exposades a un contacte amb patògens necròtrofs, insectes o fins i tot certs tractaments, són capaços de defensar-se més ràpidament i millor enfront d’un segon atac o situació d’estrès. Aquest fenomen és conegut com a memòria de la planta o priming. El fenomen de priming es basa en una adaptació prèvia de la planta que reacciona més ràpidament i amb més intensitat contra un patogen o estrès donat, generant una defensa més efectiva. La investigació actual del nostre grup se centra principalment en els estudis òmics d’aquest fenomen de priming abordant-lo des de diversos enfocaments. En primer lloc, tractem d’entendre si les plantes exposades a diferents estímuls de priming activen totes les mateixes rutes i reaccions deixant una petjada molecular compartida o si per contra, cada estímul de priming activa els seus propis mecanismes característics. Així doncs, per a l’estudi dels mecanismes moleculars que regeixen el priming, utilitzem tant inductors químics com l’àcid ß-aminobutíric (BABA), com a inductors naturals on hem desenvolupat una línia enfocada a la resistència induïda per micorrizes (MIR) en tomaca i en cítrics; també utilitzem com a eina el priming constitutiu generat per mutacions de gens reguladors negatius com és el cas del gen NRT2. A més, recentment hem establert una línia d’investigació prometedora centrada en la immunitat innata dels cítrics contra els artròpodes.