investigacio detall investigacio

GREMI - Grup d’Investigació d’Estudis Medievals Interdisciplinaris

Coordinació:

Nombre de doctors: 0

Àrees d'aplicació:

GREMI (Grup de Recerca d’Estudis Medievals Interdisciplinaris) és un grup coordinat pel catedràtic Tomàs Martínez Romero i integrat per altres investigadors i investigadores com María José Esteve, Joan Mahiques Climent, Carles Alfred Rabassa Vaquer i Manel Bellmunt Serrano. Les principals línies de recerca són les llengües i literatures romàniques medievals i renaixentistes, la llengua i literatura anglesa medieval i renaixentista, la traducció antiga, la cultura, la societat i la història medieval. Com se’n pot deduir, GREMI és un grup d’investigació multidisciplinari i transversal, capaç d’apropar-se i d’estudiar l’Edat Mitjana i el Renaixement des de diverses disciplines i camps. D’aquesta manera, es poden oferir anàlisis profundes i exhaustives, combinant perspectives diverses, perfectament integrades dins de la literatura, la lingüística, la història, la cultura i la geografia. GREMI ha aconseguit per al bienni 2019/2020 un projecte de finançament competitiu a la Universitat Jaume I: «La traducció europea medieval: models i autoritats» (UJI-B2018-83). Una de les primeres iniciatives dutes a terme amb el suport econòmic d’aquest projecte ha estat l’organització del Congrés Internacional Traductio et Traditio Mediaevals: ciència, coneixement i ideologia, celebrat a la ciutat de Morella entre el 14 i el 16 de març de 2019. El Congrés va esdevenir un èxit rotund de participació i de difusió de la recerca científica, amb més de cinquanta especialistes internacionals de prestigi en el camp dels estudis medievals i renaixentistes. La segona iniciativa que es desenvoluparà amb el suport d’aquest projecte serà l’edició d’un volum amb alguns dels treballs més destacats que es presentaren al Congrés, avaluats segons els criteris actuals d’excel·lència. L’obra tindrà el títol Literature, Science and Religion: Textual Transmission and Translation in Medieval and Early Modern Europe, i apareixerà publicat per una editorial d’àmbit internacional durant el primer trimestre de l’any 2020.