UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Polímers i Materials Avançats

PIMA

Materials, nanomaterials, biomaterials, polímer, biopolímers, resines, plàstics, films, envàs, recobriments, pintures, corrosió, enginyeria tissular, termoelectricitat, calor residual.

Codi del grup: 239

Pàgina web: http://pima.uji.es/

Coordinació
Suay Antón, Julio José
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
Personal investigador Dedicació al grup
Cabedo Mas, Luis 100 %
Gámez Pérez, José 100 %
García Cañadas, Jorge 100 %
Gimeno Pérez, María José 100 %
Izquierdo Escrig, Raúl 100 %
Romero Gavilán, Francisco Javier 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Aldureid, Abdulaziz 100 %
Beltrán Pitarch, Braulio 100 %
Lages Cerqueira, Andreia Filipa 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Marin Gozalbo, Anna 100 %
Feijoo Domínguez, Patricia 100 %
Márquez García, Lourdes 100 %
Sánchez Safont, Estefanía Lidón 100 %

Línies d'investigació

 • Envasos i embalatges polimèrics:
  • Polímers per a envasos actius i d’alta barrera
  • Polímers per a embalatges sostenibles
 • Polímers per a aplicacions energètiques
 • Recobriments i materials compostos:
  • Resines termoestables
  • Capes de conversió obtingudes via sol-gel
 • Biomaterials:
  • Polímers per a aplicacions biomèdiques
 • Tecnologies de corrosió i conservació:
  • Tècniques d’avaluació electroquímica
 • Termoelectricitat:
  • Conversió de calor en electricitat
  • Tècniques de mesura i caracterització
  • Desenvolupament de dispositius sòlid-líquid

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Caracterització de polímers: DSC, DMA, TMA, TGA.
 • Caracterització electroquímica i espectroscòpia de materials (FTIR, Raman, DRX, EIS, mesures dielèctriques)
 • Avaluació de propietats mecàniques i de fractura
 • Processament de polímers: termoconformat, extrusió plana, mesclat i modelatge per compressió
 • Recobriments orgànics i inorgànics, protecció anticorrosiva
 • Desenvolupament de biomaterials

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)