UJI

GOBGENAUDIT - Corporate Governance, Gender Diversity and Auditing on Firms


Coordinació:
card María Consuelo Pucheta Martínez

Dep. de Finances i Comptabilitat

Nombre de doctors: 2

Anàlisis dels efectes que tenen el govern corporatiu de les empreses, la diversitat de gènere en els òrgans de decisió de les empreses i l’auditoria en la presa de decisions de les empreses, la responsabilitat social corporativa de les empreses, la política de dividends de les empreses o la inversió intensiva en despeses d’R+D, entre altres.