UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Dret, Gènere i Igualtat Efectiva de Dones i Homes

DGIEFMH

Gènere, igualtat d’oportunitats, dret antidiscriminatori, conciliació de la vida personal, familiar i professional, participació equilibrada, violència de gènere.

Codi del grup: 232

Coordinació
García Campá, Santiago
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat
Personal investigador Dedicació al grup
Duran Lalaguna, Paloma 100 %
Mateu Carruana, María Josefina 100 %
Senent Vidal, María José 100 %
Ventura Franch, Asunción 100 %
Vicente Pachés, Fernando 30 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Esbrí Navarro, Isabel 100 %
Romani Sancho, Lucia 100 %

Línies d'investigació

  • Investigació dogmaticojurídica amb perspectiva de gènere del Dret Públic i Privat
  • Anàlisi i avaluació de les polítiques d’igualtat en l’àmbit públic i privat
  • Investigació aplicada sobre la igualtat en l’exercici dels drets i les garanties per a la seua protecció
  • Polítiques per a la conciliació de la vida personal, familiar i professional

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Assessorament jurídic en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes
  • Assessorament i consultoria en l’aplicació de la perspectiva de gènere
  • Assessorament a organitzacions públiques i privades en l’exploració, anàlisi i formulació de polítiques d’igualtat

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)