Derecho, Género e Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

Gènere, igualtat d’oportunitats, dret antidiscriminatori, conciliació de la vida personal, familiar i professional, participació equilibrada, violència de gènere.

Codi del grup: 232

Coordinació
García Campá, Santiago
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat
Personal investigador Dedicació al grup
Duran Lalaguna, Paloma 100 %
Mateu Carruana, María Josefina 100 %
Senent Vidal, María José 100 %
Ventura Franch, Asunción 100 %
Vicente Pachés, Fernando 30 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Esbrí Navarro, Isabel 100 %
Romani Sancho, Lucia 100 %

Línies d'investigació

  • Investigació dogmaticojurídica amb perspectiva de gènere del Dret Públic i Privat.
  • Anàlisi i avaluació de les polítiques d’igualtat en l’àmbit públic i privat.
  • Investigació aplicada sobre la igualtat en l’exercici dels drets i les garanties per a la seua protecció.
  • Polítiques per a la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Assessorament jurídic en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
  • Assessorament i consultoria en l’aplicació de la perspectiva de gènere.
  • Assessorament a organitzacions públiques i privades en l’exploració, anàlisi i formulació de polítiques d’igualtat.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16