investigacio detall investigacio

Intervenció Educativa, Familiar i Social

Coordinació:

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació:

El grup ha realitzat una investigació longitudinal durant set anys. Es tracta d’una investigació única a Espanya, i molt infreqüent en altres països, per l’edat, duració, intensitat i amplitud dels aspectes considerats. Comporta investigar el desenvolupament social i emocional de tot l’alumnat que va iniciar la seua escolaritat en l’educació primària el curs 2009-10 en deu aules de col·legis públics de Castelló i en set aules de Sevilla. Durant aquest període s’han administrat més de 20.000 qüestionaris (37 instruments diferents: contestats per alumnat, companys i companyes, professorat, familiars; informen de 198 indicadors directes). Paral·lelament, i en els mateixos col·legis de Castelló, s’ha vingut realitzat una intervenció amb l’alumnat que iniciava l’escolaritat un curs més tard. Aquesta intervenció es caracteritza per ser multinivell (amb tot l’alumnat en classe; amb xiquets i xiquetes amb necessitats de relació), multiagent (alumnat, companys i companyes, professorat, familiars), multicomponent (relacions positives professorat-alumnat; clima d’aula inclusiu; habilitats socioemocionals; suport a pares i mares), que ha donat lloc a una àmplia relació de programes, mètodes i materials. Com a mostra volem indicar que s’han realitzat 640 sessions de suport amb professors i professores, 175 activitats de currículum socioemocional distribuïdes per cursos, 387 hores d’enregistraments de relacions diàdiques entre xiquets i xiquetes, i un centenar d’actuacions amb mares i pares (sessions grupals de formació, entrevistes, entrevistes conjuntes, conferències i sessions informatives).