UJI

Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica


Coordinació:
card María Consol Victoria Aguilar Rodenas

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació: