investigacio detall investigacio

ECA - Estació de Climatologia Aplicada

Coordinació:

Dep. d'Història, Geografia i Art

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

L'ECA és el grup de recerca encarregat de la instal·lació i el manteniment de la xarxa d'observatoris de la Universitat. Compte amb un total de vuit estacions meteorològiques automàtiques que registren cada quinze minuts dades de velocitat i direcció del vent, temperatura, humitat relativa, pressió atmosfèrica, radiació solar i precipitació. En aquesta tasca compta amb la col·laboració encomiable de l'Excma. Diputació de Castelló que, a través del conveni, “Observatori provincial del clima” aporta finançament en material i personal, dotant l'ECA d'un tècnic. L'ECA compta alhora amb recepció d'imatges de satèl·lits geoestacionaris, el popular Meteosat, que difon a través de la seva web. Són imatges visibles i infraroges d'Europa i del globus, a més d'animacions, que es completen amb les imatges dels GOES americans. La tasca de l'ECA no es limita a l'obtenció de dades sinó que s'amplia a analitzar-les, tant pròpies com externes, i que deriva en una important activitat investigadora que pren el relleu de la iniciada des dels temps de l'antic Col·legi Universitari pel professor Dr. D, José Quereda Sala, qui dóna nom a les instal·lacions de l'ECA.