UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Addicció, memòria i aprenentatge

AMEAP

Cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria

Codi del grup: 222

Coordinació
Font Hurtado, Laura
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Personal investigador Dedicació al grup
Pastor Medall, Raúl 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Rodríguez Borillo, Olga 100 %

Línies d'investigació

 • Línies generals:
  • Neurofarmacologia de les memòries emocionals condicionades induïdes per drogues d’abús
  • Aportació de les claus condicionades al les recaides al consum de drogues adictives
 • Línies específiques:
  • Paper del sistema noradrenèrgic (NE) en la regulació dels processos d’extinció i reinstauració de memòries condicionades apetitives
  • Relació entre l’activació o la inhibició del sistema NE i la glucogenòlisi, així com l’alliberament de lactat produït en astròcits
  • Implicació del sistema opioide en la neuroplasticitat i els efectes condicionats induïts per drogues d'abús

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)