UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Hábitat Sonoro. Música, Imagen y Significado

Patrimoni cultural, educació, música, so, hàbitat, mass media, televisió, cine, imatge, significat.

Codi del grup: 217

Coordinació
Porta Navarro, María Amparo
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques
Personal investigador Dedicació al grup
Peñalver Vilar, José María 100 %

Línies d'investigació

  • L’hàbitat sonor i l’imaginari com a construcció cultural del xiquet i l’adolescent.
  • Semiòtica de la música aplicada a l’educació.
  • Anàlisi quantitativa i qualitativa de textos i discursos de l’entorn sonor quotidià.
  • Didàctica de l’expressió musical en un context canviant.
  • Interpretació audiovisual del refranyer espanyol.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Estudis quantitatius i qualitatius sobre la banda sonora dels mitjans de comunicació: TV i cine infantil.
  • Estudis quantitatius i qualitatius sobre la imatge dels mitjans de comunicació: TV i cine infantil.
  • Estudis audiovisuals de televisió i cine infantil i juvenil.
  • Estudis de l’educació musical i la seua relació amb l’imaginari sonor.
  • Estudis semiòtics sobre l’hàbitat sonor.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)