UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Adicció i Neuroplasticitat

A&N

Neurociències, drogoaddicció, cerebel, aprenentatge i memòria

Codi del grup: 207

Coordinació
Miquel Salgado-Araujo, Marta Asunta
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Guarque Chabrera, Julián 100 %
Ibáñez Marín, Patricia 100 %
Melchor Eixea, Ignasi 100 %
Sánchez Hernández, Aitor 100 %

Línies d'investigació

  • Addicció i Neuroplasticitat
  • La funció del cerebel en l'addicció

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Tests psicofarmacològics

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)