investigacio detall investigacio

ARDIPA - Arquitectura, Disseny i Patrimoni

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

L’activitat del grup es realitza dins del context de l’àrea de coneixement d’expressió gràfica arquitectònica, que pertany al Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny (ESID), de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), i en concret, en la branca d’Arquitectura i Disseny. Per tant, ha d’entendre’s la recerca realitzada dins d’un context tecnològic. Però els àmbits del disseny i l’arquitectura abasten un ampli camp d’activitats multidisciplinàries. Els temes de recerca són amplis i els objectius diversos. Encara que diferents temes poden encaminar un projecte d’investigació, els més generalitzats són: - Geometria aplicada a l’arquitectura i el disseny. - Anàlisis formals i espacials. - Tecnologies aplicades a l’expressió gràfica - Presa de dades, representació i anàlisi del patrimoni arquitectònic. - Maquetes i restitucions virtuals. - Disseny inclusiu. - Gràfics tangibles inclusius. De manera general, s’investiga des de la disciplina específica, amb una orientació dirigida a la resolució dels problemes que la societat té plantejats.