UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Equipo de Corpus Comparables y Paralelos de Discursos Parlamentarios Europeos

ECPC

Traducció, estudis traductològics de corpus, discursos parlamentaris, Parlament Europeu, parlaments nacionals, corpus paral·lels, corpus comparables, interfície de busques automàtiques, ideologies institucionals.

Codi del grup: 193

Pàgina web: http://www.ecpc.uji.es/

Coordinació
Calzada Pérez, María
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. de Traducció i Comunicació
Personal investigador Dedicació al grup
Agost Canós, Rosa María 100 %
Blasco Mayor, María Jesús 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Rodríguez Castellano, Sara 100 %

Línies d'investigació

  • Estudis traductològics de corpus. 
  • Anàlisi textual.
  • Traducció i ideologia.
  • Estudis descriptius de traducció.
  • Comportament normatiu de textos originals i traduïts.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)