investigacio detall investigacio

PAL - Anàlisi de Patrons i Aprenentatge

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

Les investigacions que porta a terme el grup de recerca PAL tracten sobre reconeixement de patrons, mineria de dades, classificació, selecció de prototips, selecció de característiques, combinació de classificadors, anàlisis de complexitat de les dades i agrupament. A més, també treballa en big data i tecnologies de machine learning.