UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Aplicacions d’Agents Intel·ligents

Enginyeria Ontològica, Sistemes Multiagents, Aplicacions d’Agents Intel·ligents, Gestió del Coneixement en processos industrials, Sistemes Intel·ligents de Tràfic i Transport.

Codi del grup: 176

Coordinació
García Fernández, Luis Amable
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Personal investigador Dedicació al grup
Tomás López, Vicente Ramón 100 %

Línies d'investigació

 • Aspectes teòrics sobre coordinació i negociació en sistemes multiagents.
 • Desenvolupament de sistemes multiagent per a la gestió i control del trànsit urbà i interurbà:
  • Identificació, monitoratge i gestió de les incidències.
  • Implementació de la negociació automàtica dels protocols d’actuació davant incidències.
  • Estimació del trànsit futur.
 • Modelització multiagent de processos i sistemes biomoleculars i bioinformàtics.
 • Adquisició, identificació, emmagatzematge, recuperació i actualització computeritzada del coneixement emprat pels dissenyadors de productes industrials en petites i mitjanes empreses.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Planificació i cicle de vida de sistemes intel·ligents.
 • Gestió intel·ligent d’incidències en trànsit i transport.
 • Control i ordenació del trànsit.
 • Desenvolupament de sistemes multiagents aplicats a entorns industrials i de serveis.
 • Modelització i desenvolupament de simuladors per a processos biomoleculars i bioinformàtics.
 • Assistència al disseny d’oligonucleòtids per a la síntesi de processos computacionals biomoleculars.
 • Assistència al desenvolupament i gestió del coneixement en processos de disseny del producte.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)