UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Innovación Social y Desarrollo Humano / IIDL

Social Innova

Psicologia comunitària, serveis socials, innovació social, inclusió social, grups vulnerables, ocupabilitat, inserció sociolaboral, tercer sector, desenvolupament local comunitari, suport social, capital social, desenvolupament humà, cooperació al desenvolupament, intervenció psicosocial emergències, resiliencia, envelliment actiu, gènere i ocupació, rols de gènere, vulnerabilitat social i urbanisme, sistemes d'informació geogràfica aplicats a l'estudi del benestar social, Política social, mètodes participatius relacionats amb les TIP i les TEP (video participatiu, etc.)

Codi del grup: 169

Coordinació
Agost Felip, María Raquel
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia
Personal investigador Dedicació al grup
Agut Nieto, Sonia 40 %
Caballer Miedes, Antonio 30 %
Peris Pichastor, Rosa Ana 40 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Fernández Galindo, Vanesa 100 %
Soto Personat, Grisela 100 %
Moreno Sandoval, Alejandro 100 %

Línies d'investigació

 • Cohesió social. Qualitat de vida i coneixement dels serveis socials.
 • Integració psicosocial de col·lectius en situació d’exclusió social.
 • Ocupabilitat de grups vulnerables.
 • Cooperació al desenvolupament i desenvolupament local.
 • Intervenció psicosocial en emergències i desastres.
 • Tercer sector i voluntariat.
 • Suport social i capital social.
 • Disseny i avaluació de programes d’intervenció.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Servei de consultoria sobre plans, programes i projectes (ocupabilitat, desenvolupament comunitari, igualtat d’oportunitats, migració, joventut, família, autonomia personal i dependència, intervenció psicosocial en desastres, cooperació al desenvolupament i desenvolupament local).
 • Organització de jornades i seminaris especialitzats.
 • Disseny de programes d’intervenció.
 • Avaluació de programes d’intervenció.
 • Informes i assessorament especialitzat en la matèria.
 • Investigació sobre col·lectius en situació d’exclusió social.
 • Desenvolupament i validació de metodologies d’avaluació de riscos de desastres.
 • Programes de formació continuada i específica (p.e. cooperació al desenvolupament, acció humanitària internacional, cooperació descentralitzada).

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)