investigacio detall investigacio

OrgMedChem - Grup de Química Orgànica i Mèdica

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Química Inorgànica i Orgànica

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

La investigació en el nostre grup se centra en dos camps: la síntesi orgànica i la química mèdica. Respecte a la síntesi orgànica, hem estat treballant amb epòxids activats (epoxièsters, nitroepòxids) com a materials de partida interessants per a sintetitzar compostos d’interès, especialment des del punt de vista biomèdic. Vam començar publicant una síntesi estereoselectiva d’epoxièsters que van ser derivatitzats posteriorment en lactones, incloent-hi productes naturals. Recentment hem publicat la primera síntesi enantioselectiva de nitroepòxids sota condicions de transferència de fase. Hem demostrat que els nitroepòxids són materials de partida útils per a la preparació de diamines i heterocicles nitrogenats com quinoxalines, piperazines, pirazines, morfolines i benzoxazines. En la part de química mèdica hem publicat cinc famílies d’inhibidors de cisteïna proteases en els darrers deu anys. Aquests composts són potencials agents contra malalties tropicals (incloent-hi la malària, malaltia de la son, malaltia de Chagas i leishmaniosi, també Alzheimer i càncer. Aquest projecte busca descobrir nous fàrmacs contra les malalties tropicals infeccioses abans esmentades a través d’un acostament multidisciplinari en col·laboració amb grups internacionals de la Universitat Johannes-Guttenberg (Alemanya), UCSD (Estats Units), Universitat de Leiden (Països baixos), Swiss Tropical Institute (Suïssa) i Universitat Complutense de Madrid. Un altre projecte dins del camp de la química mèdica tracta sobre el desenvolupament d’anàlegs de productes naturals com a compostos antiAlzheimer. El projecte es du a terme en col·laboració amb el grup de neurobiotecnologia de la Universitat Jaume I.