UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Enginyeria del Coneixement

Sistemes basats en el coneixement, sistemes de suport a la decisió clínica, interoperabilitat de sistemes de suport a la decisió clínica, interoperabilitat dirigida per models, modelització del coneixement empresarial, responsabilitat social corporativa.

Codi del grup: 158

Coordinació
Marcos López, María del Mar
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Personal investigador Dedicació al grup
Campos Sancho, María Cristina 100 %
Grangel Seguer, María de los Reyes 100 %
Martínez Salvador, Begoña 100 %

Línies d'investigació

  • Sistemes de suport a la decisió clínica basats en guies interpretables per ordinador.
  • Interoperabilitat de sistemes de suport a la decisió clínica amb història clínica electrònica.
  • Mètodes de transformació de models per a guies interpretables per ordinador.
  • Enginyeria dirigida per models aplicada a la responsabilitat social corporativa.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)