investigacio detall investigacio

IDT - Dret del Transport

Coordinació:

Dep. de Dret Privat

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

Els membres del grup d’investigació ho són també de l’Institut de Dret del Transport de la Universitat Jaume I (IDT), l’únic institut universitari de recerca en aquesta matèria que existeix a Espanya. Creat en 2012 com a successor del llavors Centre de Dret del Transport Internacional (CEDIT), es dedica a l’estudi, la consultoria i la formació en l’àmbit del dret del transport i ofereix un servei de qualitat, sustentat en el coneixement immediat i continu de totes les novetats que es produeixen en el món canviant de la legislació del transport. Des de la seua creació, l’Institut ha apostat per la investigació i aplicació en l’empresa dels resultats, sobretot en les àrees següents: - Règim jurídic de la responsabilitat del transportista. - Anàlisi del règim jurídic del transport de passatgers i de mercaderies. - Regulació jurídica del transport terrestre i aeri. - Contractació en l’àmbit de la navegació marítima. - Dret de la competència i transport. - Dret d’assegurances: assegurança de transport i assegurança de responsabilitat civil del transportista. - Infraestructures del transport. - Transport postal.