investigacio detall investigacio

Anàlisi de formes 2D i 3D, Aprenentatge estadístic en Intel·ligència Artificial, Estereologia

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

Tal i com indiquen els descriptors, la nostra activitat s'emmarca en diverses línies d'investigació, traçades en gran part per les aplicacions que se'ns han anat plantejant des dels àmbits de la Biomecànica i de les Ciències de la Salut. En els últims anys, la nostra recerca s'ha centrat en l'anàlisi de formes 2D i 3D, l'anàlisi de dades funcionals i les tècniques d'aprenentatge estadístic. Això ha estat propiciat per dos motius. El primer ha estat la concessió de diferents projectes de recerca, que en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València, ens han permés treballar amb formes 3D d'escàners corporals (problemes de caracterització de formes; definició de formes mitjanes, definició de sistemes de talles , de definició d'arquetips i arquetipoids i de classificació supervisada i no supervisada entre d'altres) i d'anàlisi de dades funcionals, molt freqüents en els estudis biomecànics. El segon motiu ha estat la col·laboració amb investigadors d'altres grups, en tasques relacionades amb Anàlisi de Dades i Aprenentatge Estadístic. Les nostres línies més consolidades, són l'anàlisi d'imatges, l'estudi de conjunts aleatoris tancats i la Estereologia. Des de l'àmbit de l'anàlisi d'imatges, hem abordat per una part problemes de segmentació, d'anàlisi de seqüències d'imatges d'objectes en moviment i de codificació, descripció i classificació de textures. Per una altra, modelització del sistema visual humà: com el cervell extrau i codifica la informació continguda en les imatges naturals. Fent models biològicament plausibles i estudiant la naturalesa estadística de les imatges naturals. En l'àmbit de la Estereologia hem treballat en l'estimació no esbiaixada i eficient de quantitats geomètriques definides en estructures arbitràries.