UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Modelización Matemático-Estadística de Datos Espacio-Temporales y Minería de Datos

Processos estocàstics i de Markov, anàlisi de dades, mètodes de distribució lliure i no paramètrica, anàlisi multivariant, tècniques d'inferència estadística, tècniques de predicció estadística, sèries temporals, estadística espacial i espai-temporal, anàlisi de grans volums de dades, cristal·lografia, mineralogia, ciències de la Terra, contaminació atmosfèrica, sòls, recursos naturals, gestió mediambiental.

Codi del grup: 145

Coordinació
Mateu Mahiques, Jorge
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Matemàtiques
Personal investigador Dedicació al grup
Ayyad Limonge, Carlos Tarek 100 %
González Monsalve, Jonatan Andrey 100 %
Gregori Huerta, Pablo 100 %
Juan Verdoy, Pablo 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Beltrán Salvador, Modesto Joaquín 100 %
Vicente Fortea, Ana Belén 100 %

Línies d'investigació

 • Estadística multivariant.
 • Estadística espacial.
 • Estadística espai-temporal.
 • Modelització per processos puntuals espacials.
 • Modelització geoestadística.
 • Modelització de dades en reticles.
 • Modelització de fenòmens que varien en l'espai i/o temps. Aplicacions en enginyeria.
 • Modelització de fenòmens socials que varien en l'espai i / o temps.
 • Aplicacions de la modelització en problemes de contaminació atmosfèrica i sòls.
 • Contaminació atmosfèrica.
 • Economia espacial i espaciotemporal. Econometria.
 • Teoria de còpules.
 • Mineralotècnia de roques i minerals industrials.
 • Modelització i predicció espaciotemporal en criminologia.
 • Mineria de dades.
 • Anàlisi de grans volums de dades i xarxes socials.
 • Anàlisi de dades en línia.
 • Didàctica estadística.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Elaboració de programari estadístic per a resolució de problemes en medi ambient.
 • Assessorament per a resolució de problemes reals que evolucionen en l’espai i/o temps.
 • Elaboració de mapes de contaminació acústica en ciutats.
 • Elaboració de mapes de contaminació atmosfèrica per PM10 i altres partícules.
 • Elaboració de mapes predictius de taxes de mortalitat per a companyies asseguradores.
 • Elaboració de mapes epidemiològics relacionats amb certes malalties infeccioses.
 • Elaboració de mapes de concentració de l’activitat econòmica.
 • Elaboració de mapes per a l’avaluació i caracterització d’índexs de risc d’incendis forestals.
 • Avaluació i controls de qualitat per a empreses.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)