investigacio detall investigacio

MCAgA - Millora de la Qualitat Agroalimentària

Coordinació:

Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

Aquest grup d’investigació està integrat en la unitat mixta d’investigació Millora de la Qualitat Agroalimentària UJI-UPV, dirigida per Salvador Roselló a l’UJI i Jaime Cebolla-Cornejo a la UPV. El grup ha demostrat prèviament la seua experiència en la dissecció dels efectes genotípics, ambientals i d’interacció genotip X ambient en els perfils de qualitat de sucres i àcids, volàtils i compostos funcionals de les varietats locals de tomaca i altres recursos filogenètics. També ha explorat l’efecte dels mètodes de cultiu respectuosos amb el medi ambient sobre la resiliència i la qualitat integral de la tomaca, específicament en cultiu ecològic i reg deficitari. També s’han desenvolupat metodologies d’alt rendiment per a la quantificació de sucres i àcids orgànics (àcids màlic, cítric i glutàmic) que afecten el sabor de la tomaca, i en col·laboració amb el laboratori del Dr. Beltrán, a l’UJI ha desenvolupat metodologies específiques per a la quantificació dels volàtils de la tomaca que afecten l’aroma, que han sigut extrapolades a l’anàlisi d’altres cultius hortícoles. També s’han desenvolupat procediments d’anàlisi directa per a compostos funcionals, determinacions indirectes basades en espectroscòpia i perfil de nas electrònic i correcció de deriva. El grup ha dirigit set tesis doctorals en l’última dècada i reuneix quatre sexennis d’investigació. Aquesta unitat mixta d’investigació té importants col·laboracions amb diversos equips d’investigació, com els de la UPV COMAV (Dr. Díez, Dr. Picó i Dr. Pérez de Castro), els grups de química analítica de l’IUPA a l’UJI (Dr. Beltrán), de la UV (Dr. Herrero-Martínez) o de la UPV (Dr. Maquieira), el grup de cultius hortícoles d’INTIA (Dr. Lahoz), el grup d’horticultura (Dr. Campillo) de CICYTEX, el de bromatologia de la UCM (Dr. Cámara) i de millora vegetal de la UPC (Dr. Casañas).