UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Mejora de la Calidad Agroalimentaria

Avaluació instrumental qualitat organolèptica, avaluació qualitat nutritiva, millora qualitat, control qualitat, optimització sistemes producció, selecció material vegetal

Codi del grup: 144

Coordinació
Roselló Ripollés, Salvador Antonio
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural
Personal investigador Dedicació al grup
Valcárcel Germes, María Mercedes 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Ibáñez Vidal, Ginés 100 %

Línies d'investigació

 • Millora de la qualitat organolèptica i funcional de la tomata:
  • Desenvolupament de metodologies de predicció ràpida en camp de característiques de qualitat interna per mitjà de tecnologia NIR.
  • Desenvolupament de metodologies multiorganolèptiques electròniques per a la caracterització de la qualitat organolèptica (sabor i aroma) en cvs i varietats tradicionals de tomata.
  • Quantificació de components implicats en la intensitat de sabor (en sucres i àcids orgànics).
  • Quantificació de compostos implicats en la qualitat funcional (vitamina C i carotenoides).
  • Avaluació de la influència de l’ambient i les tècniques de cultiu en l’expressió de característiques de qualitat.
  • Determinació del control genètic de l’acumulació de compostos relacionats amb la qualitat organolèptica i funcional.
 • Millora de la qualitat organolèptica i funcional en pimentó, meló i meló d’Alger.
 • Millora de la qualitat comercial de plàntules ornamentals.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Aplicació de sistemes multiorganolèptics electrònics a la caracterització de perfils organolèptics de qualitat en fruits (tomata, pimentó, meló, meló d’Alger, cítrics).
 • Predicció de característiques de qualitat interna en fruits per mitjà de sistemes NIR.
 • Determinació de compostos implicats en la intensitat de sabor (sucres i àcids orgànics fonamentalment) en tomata, pimentó, meló, meló d’Alger i cítrics.
 • Determinació de components funcionals de qualitat (vitamina C, carotenoides, etc.) en fruits (tomata, pimentó, meló, meló d’Alger, cítrics).
 • Avaluació de la influència de diferents tècniques de producció i maneig postrecol·lecció sobre la qualitat interna de fruits.
 • Assessorament en estratègies de selecció de material vegetal hortícola per característiques de qualitat interna.
 • Assessorament en control integral de qualitat de productes hortícoles i fructícoles.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)