investigacio detall investigacio

AERT - Aliances Estratègiques, Xarxes i Territori

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

AERT és un grup d’investigació que desenvolupa tasques pròpies de la investigació acadèmica de la nostra disciplina i, d’altra banda, de transferència de coneixement als actors econòmics reals del nostre entorn. En l’àmbit acadèmic desenvolupem projectes d’investigació en molts casos en col·laboració amb investigadors i investigadores d’altres universitats, en els temes que recullen els conceptes clau del nostre grup. Aquestes investigacions donen lloc a participacions en congressos, publicacions en llibres i revistes científiques, tesis doctorals i altres resultats d’investigació. En l’àmbit de la transferència de coneixement, el nostre grup actua com a consultor i expert per a empreses i institucions públiques i privades. Cal destacar la nostra col·laboració amb l’administració autonòmica en el camp de la innovació i de la transformació del model productiu.