UJI

GIPa - Gestión Integrada de Plagas Agrícolas


Coordinació:
card Josep Anton Jaques Miret

Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

El grup d’investigació de l’UJI sobre Gestió Integrada de Plagues Agrícoles se centra en l’estudi d’espècies d’insectes i àcars d’interès agrícola (és a dir, plagues, enemics naturals, pol·linitzadors) i en el desenvolupament de tècniques i programes de gestió sostenible per als cultius on es troben aquestes espècies, emprant tant mètodes d’investigació convencionals com noves eines. El control biològic es fa servir com el mètode de control preferit. Les àrees d’especialització dins del grup inclouen la biologia d’insectes i àcars, l’ecologia de poblacions, el desenvolupament de tècniques de mostreig, tractaments de quarantena, el control biològic, sistemes de gestió de plagues i anàlisi de risc fitosanitari.