investigacio detall investigacio

Ecofisiologia i Biotecnologia

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup ha treballat durant els últims 20 anys en l’estudi de les respostes de les plantes a les condicions adverses. Els treballs van començar estudiant les respostes dels cítrics a estressos individuals (sequera, elevada salinitat, embassada del substrat, temperatures extremes, etc.), i han evolucionat cap a l’estudi de l’efecte d’estressos complexos (en cítrics i altres cultius) on es combinen altes temperatures amb altres factors abiòtics. Actualment aquesta línia cobra força a causa de l’augment de les condicions adverses en els cultius a causa del canvi climàtic. De manera complementària a la línia principal, s’ha estudiat la resposta dels cítrics i altres espècies vegetals a l’estrès biòtic. Per a entendre millor les respostes moleculars vegetals a l’estrès s’ha recorregut en moltes ocasions a plantes model. El grup sempre ha mantingut una línia d’aplicació pràctica del treball desenvolupat i ha buscat tractaments agronòmics i aplicacions de productes que pogueren pal·liar el mal provocat per l’estrès abiòtic en cultius.