UJI

MITO - Innovation, Technology and Operations Management


Coordinació:
card María José Oltra Mestre

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 2