investigacio detall investigacio

Processos de Llenguatge. Gènere i Ciència

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

El present grup, de composició unipersonal, tal com preveu la normativa, compta amb nombroses publicacions internacionals d’impacte i desenvolupa una doble via d’investigació, una de les quals està centrada en els processos psicològics bàsics del llenguatge, parla i veu, tant des de la perspectiva dels processos perceptius, com en l’àmbit de la producció en persones sanes i en persones amb patologies neurodegeneratives (disàrtries i malaltia d’Alzheimer), així com les bases neurals que els fan possible. En els últims anys ha desenvolupat una segona línia d’investigació amb publicacions centrades en estudis de gènere i, més en concret, sobre la participació i presència de les dones en la ciència contemporània de qualitat.