UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Química Inorgánica Medioambiental y Materiales Cerámicos

QIMA

Substàncies perilloses, residus tòxics i perillosos, pigments ceràmics, cristal·loquímica, processat sol-gel, nanopartícules

Codi del grup: 103

Coordinació
Monrós Tomás, Guillermo
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador Dedicació al grup
Badenes March, José Antonio 100 %
Llusar Vicent, Mario Ignacio 100 %

Línies d'investigació

  • Substàncies perilloses: fitxes de seguretat, etiquetatge.
  • Residus tòxics i perillosos.
  • Minimització de residus en la indústria de pigments ceràmics.
  • Química sol-gel i propietats mecàniques de materials ceràmics.
  • Cristal·loquímica.
  • Nous pigments ceràmics de baix impacte mediambiental.
  • Materials nanoestructurats funcionals.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Assessoria en síntesi de sòlids: aplicació de mètodes sol-gel.
  • Tecnologia de minimització d’emissions i abocaments en la producció de colorants ceràmics: optimització de processos.
  • Assistència en la caracterització de sòlids.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)