investigacio detall investigacio

ChEMTECh - Enginyeria Química i Tecnologia de Materials

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Química

Nombre de doctors: 11

Àrees d'aplicació:

L'activitat del grup se centra en l'aplicació dels principis de l'Enginyeria Química als processos industrials: principalment als processos de fabricació de materials ceràmics, però també als processos de fabricació de productes químics. A més, l'activitat investigadora se centra també en l'obtenció de nous materials amb propietats predeterminades.