UJI

ChEMTECh - Ingeniería Química y Tecnología de Materiales


Coordinació:
card Antonio Barba Juan

Dep. d'Enginyeria Química

Nombre de doctors: 13

L'activitat del grup se centra en l'aplicació dels principis de l'Enginyeria Química als processos industrials: principalment als processos de fabricació de materials ceràmics, però també als processos de fabricació de productes químics. A més, l'activitat investigadora se centra també en l'obtenció de nous materials amb propietats predeterminades.