UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Tecnología Cerámica

Esmalt, frita, vidriat, matèries primeres ceràmiques, premsat, colada, extrusió, assecat, suport ceràmic, residus ceràmics, control de qualitat, emissions gasoses, pigments ceràmics, taulells ceràmics, atomització, aplicacions serigràfiques

Codi del grup: 094

Coordinació
Barba Juan, Antonio
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Química
Personal investigador Dedicació al grup
Amoros Albaro, Jose Luis 100 %
Clausell Terol, Carolina 100 %
Feliu Mingarro, Carlos 100 %
Gosalbo Nebot, Ana 100 %
Jarque Fonfría, Juan Carlos 100 %
Mestre Beltrán, Sergio 100 %
Monfort Gimeno, Eliseo 100 %
Moreno Berto, Arnaldo Vicente 100 %
Orts Tarí, María José 100 %
Sánchez Vilches, Enrique Javier 100 %
Sanz Solana, Vicente 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Cañas Recacha, Eugeni 100 %
Carnicer Cervera, Víctor 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Gargori García, Carina 100 %
Belda Peña, Adriana 100 %
Castellano Brull, Javier 100 %
Vaquer Cañete, Eva 100 %
Bautista Rabanal, Yolanda 100 %
Chamorro Morente, Sandra 100 %
Sales Pla, Sonia 100 %
Palacios Tejero, Maria Dolores 100 %

Línies d'investigació

 • Millora del procés de fabricació:
  • Matèries primeres per a la fabricació de productes ceràmics:
   • Caracterització i selecció de matèries primeres naturals.
   • Aprofitament  de residus sòlids industrials com a matèries primeres de productes ceràmics.
   • Formulació de mescles de matèries primeres.
   • Anàlisi dels paràmetres que controlen l’operació de mòlta en continu de matèries primeres.
  • Premsat en sec unidireccional:
   • Relació entre les característiques de la pols de premsa utilitzada i les característiques de les peces resultants.
   • Reologia de sòlids pulverulents.
   • Disseny de sitges per a emmagatzematge de materials pulverulents
  • Colada i extrusió:
   • Reologia de suspensions aquoses de partícules d’argiles i de masses plàstiques.
  • Assecatge:
   • Assecadors per atomització: relació entre les variables d’operació i les propietats de la pols atomitzat.
   • Automatització de la instal·lació d’assecatge per atomització. Control en continu de la humitat i de la distribució granulomètrica de la pols atomitzada.
   • Mecanisme i cinètica de l’assecatge de peces ceràmiques: influència de l’estructura porosa de la peça.
   • Estudi del fenomen de transmissió de calor en l’interior d’assecadors de taulells ceràmics.
  • Esmaltat:
   • Reologia de suspensions d’esmalts.
   • Estudi de noves tintes serigràfiques.
   • Nous sistemes de decoració.
   • Estudi de nous additius per a suspensions d’esmalts i tintes serigràfiques.
   • Automatització i control de l’operació d’aplicació dels esmalts a campana.
  • Estudi de les transformacions fisicoquímiques que tenen lloc a alta temperatura (forns de frites i de cocció de taulells ceràmics, etc.):
   • Estudi del fenomen de transmissió de calor en l’interior de forns monoestrat de corrons.
   • Disminució de tonalitats en taulells ceràmics.
   • Estudi de l’estabilitat dimensional dels taulells ceràmics.
   • Transmissió de calor en l’interior de taulells ceràmics.
   • Interacció esmalt-suport durant la cocció de taulells ceràmics.
   • Forns especials, per a fondre, sinteritzar i sintetitzar materials ceràmics.
  • Recuperació de residus i reducció de la contaminació:
   • Tractament d’efluents líquids i gasosos per a eliminar contaminants.
   • Aprofitament de llots residuals de fàbriques de taulells ceràmics.
   • Relació entre la naturalesa de les matèries primeres emprades en el procés de fusió de frites i les emissions produïdes durant aquest a l’atmosfera.
   • Estudi de sistemes per a corregir les emissions en forns per a cocció de taulells ceràmics.
  • Aprofitament energètic:
   • Estudis de reducció del consum energètic de màquines tèrmiques emprades en els processos de fabricació de productes ceràmics (atomitzadors, assecadors, forns, etc.).
   • Increment del rendiment de les instal·lacions de cogeneració.
   • Disseny de sistemes de recuperació d’energia tèrmica.
   • Millora de l’aïllament en màquines tèrmiques per mitjà de termografies.
 • Millora de les característiques de taulells ceràmics i Desenvolupament de nous productes ceràmics:
  • Suport ceràmic:
   • Relació entre el comportament de suports ceràmics i la seua estructura porosa.
   • Millora de les propietats de les peces de gres porcellànic.
   • Reducció de la grossària del suport.
   • Millora de les propietats mecàniques dels suports crus.
  • Frites, esmalts i vidriats ceràmics:
   • Desenvolupament de noves frites ceràmiques.
   • Estudi de la desvitrificació en vidriats vitrocristal·lins.
   • Degradació per abrasió del vidriat de taulells ceràmics.
   • Relació entre les propietats mecàniques i de les superfícies dels vidriats de taulells ceràmics.
   • Estudi de la desvitrificació en vidriats vitrocristal·lins.
   • Desenvolupament d’engalbes i esmalts d’altes prestacions.
   • Caracterització de frites i vidriats.
   • Estudi de les propietats dels vidriats ceràmics.
  • Desenvolupament de noves tècniques de control de qualitat:
   • Posada al punt d’un nou mètode per a determinar la resistència mecànica en sec de suports crus.
   • Posada al punt de tècniques de mesurament de la resistència a l’impacte de taulells esmaltades.
   • Nous mètodes de mesura de la densitat aparent.
   • Nous mètodes de determinació de la resistència al lliscament de paviments ceràmics.
   • Posada al punt de tècniques de mesurament de la resistència a l’abrasió de taulells ceràmics.
  • Desenvolupament de nous productes i tècniques:
   • Preparació de pigments ceràmics.
   • Recobriments ceràmics sobre superfícies metàl·liques o de refractaris per la tècnica de la torxa de plasma.
   • Taulells conductors de l’electricitat.
   • Estudi de les operacions de poliment i rectificat de taulells ceràmics.
   • Desenvolupament de productes ceràmics amb característiques tècniques concretes.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Caracterització del producte acabat.
 • Estudi del procés de fabricació ceràmic desenvolupant actuacions encaminades cap a un major control i automatització, un major estalvi energètic i una disminució de la contaminació mediambiental.
 • Desenvolupament de nous productes ceràmics.
 • Busca de nous usos dels productes ceràmics.
 • Assessorament i transferència de tecnologia, per mitjà de l’aplicació i/o adequació de tecnologies d’altres sectors al ceràmic.
 • Anàlisi i assajos de productes i/o matèries primeres ceràmiques.
 • Caracterització del producte acabat.
 • Implantació de sistemes de garantia de qualitat.
 • Serveci d’informació i documentació.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Patents de titularitat externa

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)